O čem je film Kněžna Libuše

- Téma autor: red

České legendy viděné v žánru dobrodružné romance. Zahraniční filmaři si tentokrát vybrali pro svůj historický dobrodružný film ryze českou látku

Zahraniční filmaři si tentokrát vybrali pro svůj historický dobrodružný film ryze českou látku. Příběh kněžny Libuše je tu nahlížen nejen z pohledu Jiráskových Starých pověstí českých, ale opírá se i o divadelní hry Franze Grillparzera a Clemense Brentana.

Za dávných časů vládl zemi české kníže Krok, který měl tři dcery, obdařené zvláštními schopnostmi. Nejstarší Kazi měla schopnosti léčitelky, Teta dokázala promlouvat s duchy a nejmladší Libuše viděla do budoucnosti. Po smrti otce převzala vládu na jeho přání právě nejmladší dcera Libuše. Ačkoliv byla Libuše moudrá a spravedlivá vládkyně, muži jí pohrdali.

Libuše se tedy rozhodla provdat za Přemysla Oráče ze Stadic, aby s jeho pomocí dosáhla uznání mezi svými podřízenými. Společně se usídlili na hradě Libušín, odkud Libuše předpověděla i založení a slávu města Prahy, které se později stalo sídlem královského rodu Přemyslovců. Po smrti Libuše přebírá vládu její manžel Přemysl. S končícím matriarchátem však stoupá nespokojenost žen, které nakonec vyvolají Dívčí válku, jejíž výsledek ale rozhodným způsobem určí sám Přemysl.

Film nahlíží vzdálenou historii „moderně“, včetně popisu milostných vztahů troskotajících na četných nevěrách.

Anglicky mluvený snímek je jen jedním z řady dobrodružných filmů, čerpajících náměty z evropských (či zcela volně vymyšlených) historických legend. Ryze profesní složky filmu (kamera, zvuk, střih, výprava, kostýmy) představují standardní kvalitu, tvůrčí vklad – včetně hereckých výkonů – je ale na pováženou.

Snímek za 1,3 milionu euro má ambice vstoupit rovněž do světové distribuce (odtud pramení záměr vést všechny dialogy ve filmu v angličtině.)

Dokina.cz nabízí nejpřehlednější program kin na českém internetu. Programy kin sledujeme nejen v Praze a Brně, ale i v dalších městech, jako jsou Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň a na mnoha dalších místech. Stejně tak vedle nejznámějších sítí Cinema City a Cinestar přinášíme i programy menších kin po celé České republice. Náš program kin je vždy kompletní a přehledný, takže snadno zjistíte, na jaký film a do jakého kina zajít.