Země naše planeta

Země naše planeta

Ziemia nasza planeta
1952

Polsky populárně vědecký film o vzniku Země. - Naše země byla na počátku plynovou koulí, zvolna vychladáním přecházející do tekutého stavu. V tomto údobí dým, stoupající z jediného oceánu hořících kovů zabránil přístupu slunečních paprsků. Země nyní vychládá rychleji, vznikaly vodní páry. Nastalo období dešťů, které měly za následek vytvoření jezer, moří a oceánů. Na povrchu tekutého jádra se vytvářela skořápka.

Pevniny byly původně v jednom celku, teprve později se působením rotace jádra roztrhly a nabyly dnešního tvaru. Rotace Země, pohyb pevnin a výbuchy rozžhavené hmoty spolupůsobily při vzniku hornin. Podobné úkazy jako na naší zeměkouli se vyskytovaly i na jiných planetách. Zásluhu o poznání tajemství Vesmíru má neúnavná práce badatelů, kteří tak význačným podílem přispívají k odhaleni tajemství vzniku života.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY