Západní Pomoří

Západní Pomoří

Západní Pomoří
1950

Krátký polský film o západním Pomoří rozsáhlém uzemí, které bylo přičleněno k Polsku po druhé světové válce. Zpustošenou zemi, přístavy i továrny uvedli polští pracující, kteří zde našli nový domov, opět do pořádku a jejich úsilí přináší radostné výsledky: rybářské lodice se vracejí obtíženy úlovky, bohaté lesy střední částí západního Pomoří skýtají cenné suroviny pro rozvinutý dřevozpracující průmysl, úrodná země dává státním statkům a zemědělským výrobním družstvům bohaté žně, a také největší přístav západního Pomoří Štětín, se znovu stává důležitým centrem lodní i železniční dopravy.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY