Základy krmení hospodářského zvířectva

Základy krmení hospodářského zvířectva

Osnovy kormlenija životnych
1949

Krmivo a krmení mají velký vliv na růst a vývoj zvířete, na délku věku i na užitkovost. Proto je třeba při sestavování krmných dávek dbát, aby zvířata dostávala všechny látky potřebné ke stavbě organismu, především vodu, bílkoviny, uhlohydráty a minerálie. Také přítomnost vitaminu v krmných dávkách je rozhodující pro dobrý zdravotní stav zvířete.

Socialistické zemědělství je v dostatečné míře vybaveno stroji, které pomáhají zemědělci nejen ulehčit práci, ale také zkvalitnit přípravu krmných dávek. Krmné dávky musí být pestré a musí odpovídat svým množstvím váze a zdraví zvířete i jeho užitkovosti. Jedině tak je možno dosáhnout zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a zdokonalení nových plemen. Film byl natočen pro ministerstvo zemědělství SSSR.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY