Výroba žáruvzdorného zboží

Výroba žáruvzdorného zboží

Výroba žáruvzdorného zboží
1951

Instrukční film Výroba žáruvzdorného zboží" nás seznamuje s výrobou jednoho z důležitých produktů naší výroby šamotového zboží. Po krátkém zhodnocení zastaralých způsobů výroby seznamuje film s novými způsoby práce v šamotárnách. V přehledném sledu obrazů se divák seznámí s postupem práce při formování tvárnic vysoušení i pálení, a posléze i s použitím hotového žáruvzdorného zboží v našich hutích, elektrárnách, koksárnách a plynárnách.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY