Všemi hlasy proti válce

Všemi hlasy proti válce

Všemi hlasy proti válce
1953

Český dokumentární film o mírovém kongresu konaném v roce 1952 ve Vídni. Snímek zachycuje zahajovací projev předsedy Světové rady míru profesora F. Joliot-Curie a po něm projevy celé řady vynikajících bojovníků za mír, zástupců národů z 85 zemí. Kromě hlavního zasedání přináší film také záběry z jednání jednotlivých komisí i subkomisí, pak záběry z vídeňských ulic, na nichž byli míroví delegáti obléháni vídeňskou mládeží a jejími žádostmi o autogramy, a posléze záběry ze závěrečného zasedání kongresu i z manifestačního průvodu, jímž Vídeňané pozdravili mírové delegace. Snímek byl natočen za spolupráce Státního filmu polského, filmu Německé demokratické republiky DEFY a Československého státního filmu.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY