Vrstvení Jasana Zoubka

Vrstvení Jasana Zoubka

Vrstvení Jasana Zoubka
2004

Jasan Zoubek (1956), kreslíř a sochař, patřící k dnešním nejvýraznějším představitelům postmoderní vlny, se zpočátku orientoval více na kresbu lidských postav a stromů a od 80. let se rozvíjí i jeho sochařská tvorba. Upozornil na sebe monumentální soustavou dřevěných organických prvků na výstavě Sochy a objekty na Malostranských dvorcích. Od té doby pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Při pohledu na jeho díla je patrná neustálá snaha objevovat nové materiály, které se nejvíce svou podstatou přibližují autorovým představám.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY