Velkochov drůbeže

Velkochov drůbeže

Velkochov drůbeže
1952

Zemědělský instrukční film o velkochovu drůbeže. Při zakládaní velkochovů se JZD obracejí na moderně zařízené líhňařské podniky, které pěstují v umělých líhních miliony kuřátek vybraných chovů, vysoké užítkovosti. Aby uznaná plemena nosnic skutečně poskytovala maximální užitek, k tomu je třeba odborného zacházeni a ošetřování. Z toho důvodu byly založeny kursy, v nichž se zemědělci seznamují se základy práce ve velkodrůbežárnách. Uplatňovat všechny zásady pokrokového chovatelství drůbeže není jednoduché a je proto třeba velkého úsilí a péče našich družstevníků, chtějí-li dosáhnout vysokých výnosů ve svých drůbežárnách.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY