Velká voda

Velká voda

Golemata voda
2004, 93 min
dokina.cz 7.1 index
Režie:
Scénář:
Hudba:
Hrají:

Rozruch, který panuje kolem převozu starého muže jménem Lem Nikodinoski do nemocnice, naznačuje, že je v zemi významnou osobností. Známý politik je na hranici mezi životem a smrtí. Odtud musí překonat Velkou vodu, aby opět vstoupil do světa svého dětství a postavil se tak svému svědomí…

Ve zhmotněném světě vzpomínek se starý Lem prochází svým dětstvím...

Právě skončila druhá světová válka. Malý Lem je lapen kdesi uprostřed polí a uvězněn v sirotčinci určeném pro děti „padlých nepřátel“. Sirotčinec, obehnaným vysokou, pevnou zdí, ve skutečnosti není nic jiného než ideologický pracovní a převýchovný tábor zřízený Komunistickou stranou, pro děti „padlých nepřátel“. Pevnou rukou chod ústavu řídí soudruh Ariton a jeho zástupkyně, soudružka Olivera, komunistickou ideologií zcela zaslepená mladá žena, oddaná služebnice revoluce a soudruha Stalina. Řád a disciplína jsou tu na prvním místě, ale i tento žalář, má svá tajemství... Po čase do sirotčince přivlečou i čerstvě polapeného třináctiletého Isaka. Všem je hned jasné, že přišel ten, který naruší zaběhnutý řád... Isak je prvním, kdo má odvahu vzdorovat autoritě a klidně snášet drastické důsledky svých rozhodnutí a činů. Malý Lem je Isakem nesmírně okouzlen, obdivuje ho a touží se stát jeho kamarádem. Cítí, že Isak by pro něj mohl představovat vysvobození z kruté reality sirotčince. Uzavřou spolu bratrský svazek, posvěcený magickým rituálem.

Od té chvíle, už v sirotčinci nic nebude jako dřív...

Lem a Isak jsou přistiženi ve své tajné skrýši při pozorování soukromí soudruha Aritona. Lem díky Isakovi uteče, ale ten je chycen a soudružka Olivera se z něj snaží vymámit „užitečné informace“. Výhružkami, přesvědčováním a nakonec i pokusem o jeho svedení. Lem, skrytý svědek Oliveřina chování, je stižen záchvatem žárlivosti a ve vzteku vykoná na vlastní pěst „teroristický čin“. Vyšetřování tohoto „incidentu“ nabere obludných rozměrů skutečného politického procesu. Všichni jsou podrobeni vyčerpávajícímu krutému vyslýchání a vyšetřování...

Viníkem je shledán jeden z „bratrů“.

Druhý z „bratrů“ svým mlčením zradí sám sebe…

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY