Včely a květy

Včely a květy

Včely a květy
1952

Krátký český film nás seznamuje s významem včelařství, a to nejen s přímým užitkem, měřitelným množstvím snůšky medu a vosku, ale také s obrovským významem včel při opylování rostlin a zvyšování rostlinné zemědělské velkovýroby. Film ukazuje moderní včelaření, ošetřeni včel i úlů, výběr vhodné pastvy a dopravu včel na vzdálená místa, poskytující bohatstvím kvetoucích rostlin předpoklady pro vyšší snůšku.

Uplatnění nových method pěstování včel je ovšem možno především ve velkých zemědělských objektech, kde je možno plánovat osev rostlinných kultur již s ohledem na potřeby včelařství. Proto film ukazuje jako vzor pokrokové způsoby včelařství v jednotných zemědělských družstvech vyšších typů a ve vzorných hospodářstvích státních statků a lesů, kde je možno v opravdu velkém měřítku plánovat potřebnou spolupráci mezi jednotlivými odvětvími zemědělské velkovýroby.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY