V družstevní stáji

V družstevní stáji

V družstevní stáji
1952

Krátký film o jednom ze vzorných družstev JZD Kačice. Jeho hospodářství je rozděleno na řadu úseků. Jednomu z nich, živočišné výrobě v kravíně, je věnován tento film. Jednotliví pracovníci v kravíně jsou rozděleni do několika čet, které mají přesně určen druh práce, množství práce i odměny. V kravíně se pracuje již od páté hodiny ranní. Dojí se celkem třikrát denně. Také o telata je pečlivé postaráno.

Přísun krmiva zajišťuje skupina šesti družstevníků, vybavená potřebnými vozy i nářadím. Krmivářská četa se stará i o to, aby se píce neznehodnocovala a aby jí bylo dostatek na sušeni a silážování. Velkým přínosem pro zvýšení odbornosti družstevníků, pracujících v oboru živočišné výroby, jsou besedy, na nichž se seznamují s pokrokovými způsoby práce a se sovětskými zkušenostmi, které pomáhají dosáhnout vyšší užítkovosti.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY