V deltě Volhy

V deltě Volhy

V zarosljach Volžskoj delty
1951

Krátký sovětský barevný film o přírodní reservaci na dolním toku Volhy, kde rozvětvením mohutného řečiště na stovky mělkých ramen a průtoků se vytvořila delta měřící více než 12.000 km2. Na stovky kilometrů až k moři se zde táhnou houštiny rákosu, vrby a orobince. V těchto houštinách žije přes 300 druhů vodních ptáků a kvetou zde vzácné rostliny jako je lotos, kotvice a nepukalka, které jsou pozůstatky z dob předledových. Ve filmu je též zachycena práce sovětských vědců, kteří zkoumají bohatý a rušný život této reservace a obohacují svou vědu novými, významnými poznatky.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY