Uprostřed běhu

Uprostřed běhu

Uprostřed běhu
2006

Jedná se o dvanáctidílný cyklus uměleckých portrétů největších osobností folku a country. Žánru, který v minulosti měl a stále má v naší republice obrovské množství příznivců. Žánru, který vycházel z tradic české trampské písničky na jedné straně a městských písničkářů typu Karla Hašlera na straně druhé. V sedmdesátých a osmdesátých letech se transformoval ve společenský proud nesouhlasu s tehdejšími politickými a společenskými poměry.

Projekt volně koresponduje se seriálem "Legendy folku a country - čtvrtstoletí folku a country v Československu", který pro Českou televizi - tvůrčí skupinu Radima Smetany a Vítězslava Sýkory realizovala produkční společnost Free Art v roce 2000 a který bude vysílán od 7.září 2001.

Cyklus "Uprotřed běhu", vysílaný Českou televizí ve čtyřtýdenních intervalech průběžně po celý rok 2001, obsahuje portréty Jaroslava Hutky, Vlasty Třešňáka, Vladimíra Merty, Jana Vyčítala, Oldřicha Janoty, Pavla Lohonky "Žalmana", Wabiho Daňka, Petra Ulrycha, Jaroslava Wykrenta, Kapitána Kida, Mikyho Ryvoly a Karla Plíhala.

Prvně jmenovaní byli v dobách tvrdé normalizace majákem, který lidem bez rozdílu věku a vzdělání signalizoval a připomínal, že existují i jiné hodnoty než vyrobení co největšího množství oceli nebo boj za rozšíření socialismu po celém světě. Mnohé z jejich písniček byly natolik obsažné, že takřka zlidověly a lidé si je zpívají dodnes.

Ti ostatní sice ve zmíněné době tolik nebojovali, i když i oni se potýkali se zákazy vystupování, ale rozdávali svými písničkami lidem opravdovou, ideologickým balastem nezkalenou radost.

Jedno pak mají všichni společné. Zůstali věrni svému "řemeslu" i nyní. V době, která podle mnohých prognostiků měla přinést zánik folkové muziky. Stále mají o čem zpívat a stále mají své posluchače.

Tvůrci cyklu se snaží, jak vyplývá ze samotného názvu, zachytit protagonisty teď v aktuálním čase, na prahu nového tisíciletí. Diskrétně a láskyplně nahlédnout do jejich soukromí. Poodhalit tajemství zrodu jejich písniček, filmové nebo divadelní hudby, obrazů, či jiných uměleckých oborů, které jsou s jejich životem spjaty. Přiblížit umělce divákům z jiné stránky než jak je znají z koncertních pódií, televizní obrazovky či obrázkových časopisů. Pochopitelně vždy zbude kousek času i na rekapitulaci dosavadního uměleckého i osobního života. Prostě jedná se o malé zastavení uprostřed běhu na dlouhé v životě takřka nikdy nekončící trati, kterou život umělců v této branži bývá.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY