U korejských pionýrů

U korejských pionýrů

U korejských pionýrů
1952

Krátký český dokumentární film o životě korejských dětí v Československu. Československá vláda poskytla útulek malým korejským dětem obětem válečných. hrůz, a věnuje jim veškerou péči. Mladí korejští pionýři pod vedením vychovatelů vzpomínají svými písněmi na hrdinný boj korejského lidu proti impenalistickým vetřelcům a všechen svůj volný čas věnují učení, aby tak dohnali zameškanou látku z doby, kdy jim válka vtiskla do rukou zbraně. Při návštěvě československých pionýrů předvádějí mladí Korejci lidové tance a písně a vyměňují si vzájemně dárky a pionýrské šátky, které jsou slibem věčné družby mezi pokrokovou mládeží obou národů.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY