Tvorba malíře Makovského

Tvorba malíře Makovského

Tvorba malíře Makovského
1951

Barevný sovětský film o vynikajícím ruském malíři Vladimíru Makovském ze skupiny peredvižníků", kteří tak významným způsobem zasáhli do dějin ruského malířství. Největší množství jeho obrazů se obírá náměty ze života prostého lidu, a ve věrném, pravdivém vylíčení nejrůznějších episod divák ocení neobyčejnou vášeň pro pravdu, sympatie k vykořisťovaným a nenávist k utlačovatelům, jež tento vnímavý pozorovatel dovede svým obrazům vdechnout.

Makovský namaloval celou řadu mistrovských děl, z nichž většina svědčí o jeho blízké spojitosti s prostým lidem, který v jeho obrazech hraje vždy největší roli. Nejrozhodněji se k věci revolučního proletariátu postavil svým obrazem, zachycujícím rozhodné okamžiky roku 1905, kdy naivní víru prostého lidu v cara smetla střelba elitních policejních a vojenských sborů. Tímto obrazem dovršil Makovský své dílo a stal se tak velkým vzorem svým mladším následovníkům.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY