Svědectví mrtvých

Svědectví mrtvých

Tote sagen aus - Die Geschichte der Gerichtsmedizin
2002

Smrt je neodvratitelnou konstantou. Čeká každého z lidí. Soudní lékaři se ale setkávají se smrtí předčasnou a krutou. Jejich úkolem je stanovit, jakým způsobem a kdy byly oběti usmrceny. Dvoudílný německý dokument je věnován dějinám soudního lékařství. Připomíná počátky moderní soudní medicíny na severoitalských univerzitách ve 14. století, slavné anatomy století šestnáctého a v průběhu století dalších rekonstruuje typické případy, které byly milníky na cestě tohoto interdisciplinárního oboru.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY