Šťastný Singiang

Šťastný Singiang

Happy Singiang
1951

Čínský středometrážní dokumentární film o největší provincii Čínské lidové republiky Sinkiangu. Je to země velmi úrodná, skrývající ohromné nerostné bohatství, kterého bylo dosud velmi málo využito. Právě tak zemědělství bylo na nízkém stupni. 13 národnostních menšin po staletí trpělo jen útiskem a hladem. Proto ustavení demokratické vlády menšinových národností dne 17. prosince 1949 znamenalo největší událost v dějinách Sinkiangu. Pomoc ústřední lidové vlády nové Činy, příslušníků armády a sovětských odborníků při výstavbě Sinkiangu, budování průmyslových podniků a zavlažování rozsáhlých zemědělských ploch se projevila ve velmi krátké době na zvýšené životní úrovni rolníků i kočovníků. Tak za podpory Mao Ce-tunga a Komunistické strany Číny začíná Sinkiang žít novým životem. Film byl promítán na VIl. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY