Sovětská Litva

Sovětská Litva

Sovetskaja Litva
1951

Sovětský barevný film o Litevské sovětské socialistické republice. Seznamuje nás s její přírodou, bohatou na lesy, řeky i jezera, s výstavbou měst a vesnic, továren, závodů a kolchozů, a také s jejími starými historickými památkami a s poklady jejího umění.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY