Slávnosť osamelej palmy

Slávnosť osamelej palmy

Slávnosť osamelej palmy
2005

Dokumentárně inscenovaný portrét pozapomenutého slovenského režiséra Ela Havetty, který kvůli komunistické normalizaci v 70. letech minulého století a své předčasné smrti natočil jen dva celovečerní filmy "Slávnosť v botanickej záhrade" (1969) a "Ľalie poľné" (1972). Obě díla však patří do "zlatého fondu" československé kinematografie a Elo Havetta je díky své hravému, výtvarnému a imaginativnímu filmovému myšlení jedním z nejoriginálnějších tvůrců v dějinách československého filmu.

Havettovou poetikou se nechal inspirovat představitel nastupujícího slovenského dokumentu Marko Škop: rámec jeho portrétu Ela Havetty tvoří film "Slávnosť v botanickej záhrade" a v roli průvodce vystupuje palma, která nás provádí vesnicí Babindol, kde se "Slávnosť v botanickej záhrade" natáčela, Havettovými rodnými Vozokany, ale také třeba obchodním domem, skleníkem či filmovým ateliérem. Zde všude Havetta rezonuje ve vzpomínkách, gestech a v situacích, jejichž aktéry jsou jeho spolupracovníci, přátelé a krajané ve smyslu místopisném i duchovním...

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY