S božím požehnáním

S božím požehnáním

On God's Right
2004

Existuje vedle fundamentalismu muslimského i fundamentalismus křesťanský? Američtí evangelikálové tvořící uzavřené společenství, fanaticky vzývají Ježíše, jsou konzervativní a jsou přesvědčenými misionáři. Po 11. září 2001 svět trochu překvapeně zjistil, že George Bush je evangelikální křesťan.

Boj o morální a mravní očistu berou velmi vážně, proti komerční pop kultuře vyrukovali s křesťanskou alternativou. K dostání je téměř úplná sada zboží podporující křesťanskou kulturu - knihy, příručky o sexu, dětské hračky, křesťanský rock a pop a dokonce i bonbony. Prostě všechno, co existuje v obecné americké kultuře, má svou obdobu v křesťanské fundamentalistické komunitě.

Fundamentalisté z Jižní baptistické církve prohlásili bibli opět za jedinou autoritu náboženskou, historickou a vědeckou. Propaguje se neomylnost bible, hlásá se, že bible se musí brát doslova. Amerika roku 2004 je velice vzdálená politickému a kulturnímu kvasu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Co se s ní vlastně stalo? Evangelikální křesťané chtějí návrat ke světovému názoru, který by se opíral o bibli.

Chtějí návrat k víře, jak ji zastávali původní přistěhovalci, čili Otcové zakladatelé. Ti věřili v Písmo svaté a v moc Boha, nesvázanou vědeckým poznáním, neboť on stvořil nebe a zemi, a muže a ženu v sedmi dnech. Jádrem sporu je otázka, kdo má nejvyšší moc. Kdo je konečnou a absolutní autoritou? Stát nebo Bůh? A aby křesťané mohli prosadit své vidění světa ve státní správě, začali hojně vstupovat do politiky. Bůh je pánem nad institucemi! On je vykonavatelem moci, takový je pravý biblický pohled na svět. Snímek natočila renomovaná francouzská dokumentaristická společnost CAPA v roce 2004.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY