Český komorní film ze současného života. Neukazuje nám velké hrdiny a velké události. Není širokým obrazem našeho dneška. Nastavuje zrcadlo pouze jednomu z tisíců dnešních mladých manželství. Ukazuje nedostatky které se tak často vyskytují v soukromém a rodinném životě dnešních lidí, a snaží se je řešit. Takových dvojic, jako je Jana a Petr, je kolem nás mnoho. Muž je plně zaujat svou prací. Chodí domů pozdě večer a i když má svou ženu rád, odcizuje se jí. K tomu přistupují nepříznivé vnější okolnosti: stísněné bytové poměry, nutnost bydliti pohromadě s Petrovými rodiči, kteří zejména Petrova matka se nedovedou a ani nechtějí přizpůsobit potřebám mladé domácnosti.

Není divu, že se mladá žena necítí v takovém prostředí šťastná a že její duševní stav se nepříznivě odráží i na jejím vztahu k Petrovi. Když se pak náhodou setká s kamarádem z dětství, který o ni projevuje nelíčený zájem, jen tak tak že nepodlehne. Nakonec však přece jenom zvítězí její láska k Petrovi a mladí manželé se po několikadenní roztržce opět scházejí, aby za nových vnějších okolností v novém bytě začali společný život znovu a lépe.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY