Proti všem

Proti všem

Proti všem
1957, 109 min
dokina.cz 6.7 index
Režie:
Scénář:
Hudba:
Hrají:

Český barevný historický film, třetí díl revoluční husitské trilogie, jejímiž předchozími díly byly filmy „Jan Hus" a „Jan Žižka", Zachycuje rozmach husitského hnutí po bitvě u Sudoměře. — Proti českému království byla vyhlášena císařem Zikmundem křížová výprava, avšak český lid na vesnicích i ve městech povstal k jednotnému odporu proti křižáckému vojsku, třebaže dobře věděl, že bude v tomto boji státi sám proti všem. Sedláci i měšťané hromadně opouštěli své domovy a odcházeli budovat opevněné město Tábor, v němž by nebylo ani pánů, ani poddaných, v němž by si všichni byli rovni. Avšak již v této době vznikly v husitském hnutí vnitřní rozpory. Byly způsobeny různými názory jednotlivců, na věci vojenské a zejména náboženské. Někteří táborští knězi se postavili do čela oposice proti Žižkovi a náboženské hloubání prostých lidí často vedlo na scestí. Avšak ani tito odpadlíci, ani neshody mezi bojovnými tábority a kompromisními Pražany nemohly zabránit velkému Žižkovu vítězství u Prahy. Tímto velikým vojenským úspěchem vrcholí film „Proti všem" a tím i celá husitská trilogie.
Po bitvě u Sudoměře se husitské hnutí šíří po celé zemi a lidé odcházejí budovat opevnění města Tábor. Pražané žádají o pomoc proti Zikmundovým vojákům a táborští pod vedením Jana Žižky se vydávají ku Praze Opevní se na hoře Vítkově, aby se v krvavé bitvě střetli s početným Zikmundovým vojskem.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY