Proměny litiny

Proměny litiny

Proměny litiny
1996

Litina provázela lidskou společnost po dlouhá staletí a rychlý rozvoj průmyslu a dopravy jí našel široké uplatnění. České země prosluly vysokým stupněm přijímáním nových technologií, zručnost slévačů umožnila vznik i větších stavebních celků skleníků, oranžeríí a kolonád. Plně doceněna byla litina na přelomu 19. a 20. století, kdy svými kvalitami spoluvytvářela nový životní a umělecký styl secesi. Dnes už je jedním ze symbolů včerejška, přesto bychom ji neměli zavrhnout a ocenit její místo v dějinách.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY