Nesmrtelná hvězda Božena Němcová

Nesmrtelná hvězda Božena Němcová

Nesmrtelná hvězda Božena Němcová
1997

Božena Němcová je bezesporu naše největší česká spisovatelka. Její pohnutý život byl popsán v mnoha publikacích. Podkladem pro dokumentární film Olgy Sommerové byly dopisy, které psala B. Němcová svému muži, svým dětem a přátelům, a které zřetelně definují její výjimečnost a trpké zkušenosti s tehdejší společností, která ji odsuzovala.

K její osobnosti a odkazu se ve filmu vyjadřují současní literární historici a spisovatelé (Kriseová, Pavlíček, Klíma, Kohout, Uhde) ale také filosof prof. M.. Machovec a Vlasta Chramostová, která v dobách totalitních hrála v bytovém divadle ve hře Františka Pavlíčka s názvem Zpráva o pohřbívání v Čechách. Ve filmu procházíme místa pobytu Boženy Němcové, Prahu, Ratibořice, Českou Skalici a z citace dopisů poznáváme, jaký byl její vztah k mužům, se kterými ji spojoval i milostný vztah.

Z filmu i pochopíme, jak těžký úděl na sebe vzala osobnost ženy, odsouzené v té době k domácím pracím a starosti o manžela a rodinu, ale také jak česká společnost vnímá genialitu v kontextu současnosti. Olga Sommerová jako autorka a režisérka filmu zpracovala osobnost B. Němcové jako esej z aspektu politického, literárního a jako ženu prostou všech předsudků sociálních, náboženských a moralistních, jako matku, manželku, milenku a spisovatelku. Tedy v tom nejlepším slova smyslu jako rovnoprávnou a statečnou ženu. Kameramanem filmu je Josef Nekvasil, střihačkou Lenka Polesná, produkci zajišťovala Zdena Kadlecová. Vyrobila ho Tvůrčí skupina Josefa Platze.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY