Moskva v životě Puškinově

Moskva v životě Puškinově

Moskva v žizni Puškina
1952

Krátký sovětský film o úloze, kterou v životě velkého ruského básníka A. S. Puškina hrála Moskva; Puškin se tu v roce 1799 narodil, prožil zde dětství a rozvíjel své počáteční literární zájmy četbou a setkáním s předními ruskými spisovateli té doby. Po studiích a letech vyhnanství se Puškin vrací do Moskvy v r. 1826. Car Mikuláš I. se ho snaží získat na svou stranu, avšak Puškin zůstává svým pokrokovým názorům věren. Po svatbě s N. N. Gončarovovou Puškin opouští Moskvu a jeho novým působištěm se stává Petrohrad.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY