Mechanisace a elektrifikace živočišné výroby

Mechanisace a elektrifikace živočišné výroby

Mechanizacija i elektrifikacija životnovodčeskych ferm
1952

Sovětský zemědělský film o zmechanisování namáhavých prací o živočišné výrobě. Seznamuje nás s různými novými strojními zařízeními, jichž se užívá v sovětských kolchozech i sovchozech k ulehčení práce, a předvádí nám zmechanisované přípravny krmiv, moderní, čisté a světlé kravíny a vepříny, i elektrické líhně. Film byl natočen pro ministerstvo zemědělství v SSSR.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY