Mávnutí motýlích křídel

Mávnutí motýlích křídel

Mávnutí motýlích křídel
2005

Zdrojem pro vyprávění životního příběhu jsou privátní filmové archivy rodiny Felixů. Citový vztah Václava k otci i matce byl neobyčejně silný. Otec mu byl velkým vzorem, ke kterému se chtěl přiblížit, matka ochranitelkou, u které hledal pochopení. Jeho dětství se v ničem nelišilo od jeho vrstevníků. Osobní život Václava se však od roku 1948 se začal utvářet ve spojení s politickým vývojem v Československu.

Václav se plně ztotožnil s ideologií komunistické strany. Jeho sympatie k straně ovlivňovaly i jeho důvěrná osobní rozhodnutí. Těmi byla např. volba jeho životní partnerky nebo ochladnutí vztahu s otcem, kterého komunisté zavřeli do kriminálu. Politická ideologie ovlivnila i hudební tvorbu, kterou si Václav vybral za svoji profesi. Rozpory, ve kterých žil, na Václava stále silněji dotíraly. Útěchu nacházel ve svém koníčku, kterým bylo sbírání motýlů. Životní peripetie dávají možnost sledovat, z jakých kořenů vychází Václavův životní světonázor a důvody, proč na svém přesvědčení setrval.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY