Mapa míst svatých a klatých

Mapa míst svatých a klatých

Mapa míst svatých a klatých
2002

Pokus o rekonstrukci ztracené mapy Bohuslava Balbína, kde byla zaznamenána památná místa naší země se stopami pradávných kultur v podobě menhirů, památných stromů, obětních kamenů atd., na nichž nebo v jejichž těsné blízkosti umístila v historické době křesťanská kultura své symboly - rotundy, kapličky, křížky, chrámy a kostely. Přesto se původní vztah k těmto místům nepodařilo z podvědomé paměti obyvatel zcela vymazat, a dokumentární film se je snaží přiblížit znovu k vědomému vnímání. Na Ekofilmu 2003 získal snímek režiséra Josefa Císařovského Zvláštní cenu poroty.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY