Lidské instinkty

Lidské instinkty

Human Instinct
2002
dokina.cz 8.5 index
Režie:
Hrají:

Dodnes ovládají tělo, myšlení a činy člověka mnohem víc, než jsme ochotni si připustit. Cyklus BBC.
Existují neviditelné síly, které nám pomáhají okamžitě reagovat v situaci, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí. Stojí také za vrozenou schopností dětí odmítnout škodlivou potravu nebo přijmout riskantní rozhodnutí v zoufalé situaci. Tyto síly jsou spojeny se základní podstatou každého člověka.

V tomto cyklu budeme hovořit o našich základních instinktech a o tom, proč se chováme tak, jak se chováme. Naše cesta nezačíná v přelidněném moderním světě, ale na rozlehlých pláních africké savany. Proč? Protože právě v takové krajině začali naši předkové dělat své první kroky, s nimiž jsou tyto instinkty spojené. Dodnes zkoumáme, co je skutečnou podstatou člověka, protože po celoživotním studiu lidského těla známe je část pravdy. Je to objevitelská cesta. Poprvé v historii začínáme rozumět základním kamenům našeho chování.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY