Konečná dolina

Konečná dolina

Konečná dolina
1991, 85 min
Hrají:

Pôvodný televízny videofilm, v ktorom autori konfrontujú správne morálne princípy mladého architekta Mikiho s pragmatickou túžbou po dobrom živote. Zobrazenie morálneho profilu mladého, ambiciózneho človeka, ktorý pristupuje na určité kompromisy. Konfrontácia jeho predstáv o živote je situovaná do konfliktu s dedinou, ktorá je uzavretým svetom. Tu sa stretáva s vyhranenými názormi a naopak, jeho vlastné narážajú na imunitu jednej pospolitosti, keď má naprojektovať v dedine Dom smútku.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY