Kolchoz Trud

Kolchoz Trud

Kolchoz Trud
1951

Sovětský středometrážní film o jednom z předních kolchozů. Právě tak jako se ze zkušeností nejlepších kolchozů učí lépe a kvalitněji pracovat miliony sovětských kolchozniků, tak i naši zemědělci využívají jejich vzoru jako výrazného ukazatele na cestě našeho venkova k socialismu. Film Kolchoz Trud", který zachycuje vývoj jednoho z nejlepších kolchozů moskevské oblasti a hlavně jeho přítomný stav, se tak stává učitelem našich družstevníků.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY