Jako kouř marihuany jsou verše básníků

Jako kouř marihuany jsou verše básníků

Jako kouř marihuany jsou verše básníků
2001

Filmová montáž Josefa Císařovského realizovaná okénkovým časosběrem 35 mm vychází z pozdních básnických děl Jaroslava Seiferta (sbírky Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem). Časosběrné snímání šerosvitných nálad, přírodních dějů, obyčejných věcí, atmosféry Seifertových oblíbených míst, plynutí vody i mlhy, světla i stínů evokuje prchavost času - hluboký zdroj inspirace básníků.

Druhý plán filmu - archivní záběry historických událostí i epizod z období života Jaroslava Seiferta - vytváří bezděčný portrét české společnosti 20. století. Seifertovy texty se staly impulsem nejen pro hledání ale i nalezení filmového jazyka souznícího s jazykem básní.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY