Příběh o Magellanově plavbě s cílem objevení nové cesty do Tichého oceánu začíná v Seville v roce 1519. Magellan (Ladislav Frej) sám ví, že to bude velmi nebezpečná cesta, protože mapa, kterou vlastní, je založena pouze na hypotézách. S tímto faktem však neseznámí velitele ostatních lodí. Jeho situace je ztížena i tím, že on sám, Portugalec, velí španělským důstojníkům. V průběhu času mezi nimi narůstají tragické rozpory. Důstojníci brzy pochopí, že plují do neznáma a chystají vzpouru. Konfrontace sil pro Magellana skončí vítězstvím, ale samotná vzpoura je potlačena s nebývalou krutostí. Magellanova touha objevit novou cestu se po nevýslovných útrapách podaří, obeplul celý svět a podal empirický důkaz, že země je kulatá, ale cena byla vysoká…

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY