Fantastická cesta do nitra lidského těla

Fantastická cesta do nitra lidského těla

Fantastic Voyage: Medical Nanobots
2003

Lidský organismus je vybaven mnoha mechanismy, které nás chrání proti nemocem. Tato ochrana, kterou nám poskytla "matka příroda", však není dokonalá. Každý člověk je více méně vystaven nebezpečí onemocnění. Od pouhé chřipky, přes řídnutí kostí až po rakovinu. Zdá se, že díky nanotechnologiím čeká medicínu 21. století převratná změna. Rozměry nanorobotů, kteří budou moci likvidovat nemocné buňky nebo cíleně dodávat léky na ohrožená místa lidského těla, se udávají v nanometrech, jednotkách milionkrát menších než milimetr.

Řadu nemocí tak budou lékaři moci diagnostikovat a léčit ještě předtím, než se objeví klinické příznaky a organismus se ocitne v krizi. Na počátku nového věku lékařství stojí, jako v mnoha jiných případech, kosmický výzkum. Konkrétně záměr NASA vyslat okolo roku 2020 na Mars raketu s lidskou posádkou. Délka mise má být tři roky. Tři roky v kosmu, který na lidské zdraví působí prokazatelně škodlivě, tři roky bez možnosti, aby v případě onemocnění zasáhl lékař. Proto je osud "marťanského dobrodružství" úzce spjat s preventivními možnostmi, které využití nanorobotů jako internistů a chirurgů teoreticky nabízí. Nejde však jen o dobytí Marsu, praktické využití nanotechnologie v lékařství může v historicky krátké době změnit dějiny naší civilizace.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY