Eugen Oněgin

Eugen Oněgin

Eugen Oněgin
1974

Dílo Alexandra Sergejeviče Puškina se stalo častým inspiračním zdrojem tvorby ruských skladatelů. Stačí připomenout Glinku, Dargomyžského, Musorgského či Rimského-Korsakova. P. I. Čajkovského podnítily Puškinovy poemy ke zkomponování dvou vrcholných operních děl: Pikové dámy a Eugena Oněgina, které dodnes patří do kmenového repertoáru světových operních scén.

O Oněginovi poznamenal sám skladatel: "Byla-li někdy napsána hudba s upřímným uchvácením, s láskou k námětu a jeho dramatickým postavám, pak je to hudba k Oněginovi. A ozve-li se u posluchače alespoň malá část toho, co jsem sám zakusil při skladbě opery, pak budu velmi spokojen a více nepotřebuji". Obecenstvo již při premiéře 17. března 1879 v Malém divadle v Moskvě pochopilo velikost tohoto díla, zcela souměřitelného s hodnotou literární předlohy.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY