Duch panství Greville

Duch panství Greville

Ghost of Greville Lodge, The
2000

James Greville strávil celý život v dětském domově a proto je velice překvapen, když se náhle ozve jeho prastrýc, který ho pozve na své venkovské sídlo. Mladík tráví většinu času procházkami po okolí a objevuje mnohá tajemství starého domu. Jedné noci se zazděné dveře uzavřeného západního křídla otvírají a začíná se odehrávat příběh, který končí rozřešením staré tragédie.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY