Dědina na Dyji

Dědina na Dyji

Dědina na Dyji
1952

Dlouhý dokument o životě a práci jednoho jihomoravského družstva od jarních prací až do úspěšně zakončených žní. - Na radostných dožínkách se sešli chvalatičtí družstevníci se zástupci nejlepších družstev znojemského okresu a nad kronikou, do níž byl prostými slovy zapsán dosavadní život družstva, vzpomněli všech potíží, které museli od založení družstva překonat, ať již to byly překážky materiální nebo zlá vůle vesnického boháče nebo špatná pracovní morálka některých družstevníků, nebo jejich lhostejný poměr k společnému majetku; zhodnotili však i své úspěchy, kterých bylo hodně, neboť se jim podařilo od jarních prací, kdy jejich družstvo bylo na posledním místě, dostat se ve žních na první místo znojemského okresu.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY