Dny slávy

Dny slávy

Days of Glory
1944, 86 min
dokina.cz 6.2 index
Režie:
Scénář:
Hudba:
Hrají:

Po přepadení Německem došlo na celém okupovaném území SSSR k rychlému vzniku partyzánských skupin, které prováděly odbojovou a sabotážní činnost. Jednalo se jednak o zbytky sovětských vojsk, které díky velkému prostoru zůstaly izolovány v ,,kapsách'' během rychlého německého postupu a jednak o muže a ženy z řad civilního obyvatelstva. Díky nesmírně rozlehlým oblastem Ruska, hlubokým lesům, bažinám atd. neměli Němci prakticky žádnou šanci všechny skupiny zničit. Pokud se zjistilo, že někdo pomáhal partyzánům, chovali se Němci nesmírně brutálně a nejednou kvůli tomu byla vyvražděna a vypálena celá vesnice. Vladimir (debutující tehdy divadelní herec) Gregory Peck vede jednu z takovýchto skupin. Jejich základna je ve zbořeném klášteře uprostřed lesů poblíž města Tula, které leží asi 130 km od Moskvy.

Jeho skupina je ve spojení s dalšími partyzánskýmim oddíly a narušuje Němcům zásobování sabotážemi. Odstřelují kurýry, vyhazují muniční sklady a podminovávají železniční tratě. Němci se jeho skupinu snaží zuřivě vypátrat. Chod jednotky narušují jen občasné ztráty některého ze členů při nebezpečných akcích. Vše se však záhy změní, když ke skupině dorazí krásná Nina. Ta je světově proslulou baletkou, toho času tančící v opeře Moskvě. Nina jako mnoho dalších umělců vyslyšela výzvu Stalina aby umělci jeli k jednotkám a bavili uměním unavené vojáky. Mezi Ninou a Vladimirem začne pomalu vznikat pouto, kterého si však všimne Jelena. Ta je Vladimirovou věrnou pobočnicí a tajně jej miluje. Nově příchozí žena tak do sehrané a perfektně fungující jednotky vnese neklid, navíc v předvečer velké protiněmecké ofenzívy.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY