Chemické zpracování uhlí

Chemické zpracování uhlí

Chemické zpracování uhlí
1952

Tři krátké školní jilmy o uhlí a o chemických procesech jimiž získáme dehet, benzin, dusíkatá hnojiva, barviva, léky i umělou pryskyřici, jež je základem výroby bakelitu a dalších podobných hmot. Snímek nás upozorňuje na to, že uhlí neslouží jen k topení, nýbrž že je nesmírné cennou surovinou pro výrobu mnoha uhelných derivátů.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY