Cesta zakavkazskou reservací

Cesta zakavkazskou reservací

Po kavkazskom zapovedniku
1952

Kavkazská přírodní reservace, měřící více než 300.000 km2, je snad jednou z největších na světě. V odlehlém koutě přírody, kam má člověk přistup jen jako pozorovatel, vědecký pracovník nebo ochránce, běží život ve stále stejných kolejích už řadu století. Reservace má značně rozdílné podnební i půdní podmínky. Proto tu najdeme na nevelkých prostorách soustředěny nejrozmanitější druhy rostlin i zvěře. Celá krajina má rozmanitou tvářnost. Listnaté lesy v údolích ustupují ve vyšších polohách jehličnatým lesům a horským lukám; vysoké, nedostupné srázy skal jsou pokryty ledovci. Ochrana života v této reservaci je svěřena sovětským lesníkům, zoologům a vědeckým pracovníkům.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY