Čertogon

Čertogon

Čertogon
2005

Přepis Leskovovy povídky o svébytné mentalitě a mravech kapitalizujících se kupců na sklonku 19. století klade důraz na rozpor mezi jejich vnější tvářností a vnitřní neurvalostí. K této kastě patří i nerudný strýc chudého studenta, který je synem strýcovy vyděděné sestry. Uspořádá večeři pro stovku boháčů, aby si na ní ověřil mladíkovy pohnutky a charakter.

Její průběh, který vyústí v orgie a zdemolování luxusního podniku, je komentován vnitřními úvahami této nesourodé dvojice. Náhlý skon nezvaného a strýcem poníženého hosta přiměje drsného, ale v podstatě hluboce zbožného muže k upřímnému pokání a prohlédnutí. Filozofie příběhu vyvěrá i z barvitě pojednané podívané a zejména z realistických hereckých kreací.

celý popis

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY